БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖИНІРИНГ

п.п. ШАМБЄШОВА Н.Г.

ГОЛОВНА    КОНТАКТИ    ПРО  НАС    РОСІЙСЬКОЮ

Відпочинок в Криму. Оренда, здача житла в Криму - http://agenstwokrim.com/ ; Придбати, орендувати приміщення в Криму - http://agenstwokrim.com/. Сертифікація інженера - проектувальника; інженера технагляду в будівництві; експерта в будівництві.

Атестаційній архітектурно-будівельній
комісії _______________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)
_____________________________________
паспорт серія ______ № ______ виданий
_____________________________________
(ким, коли)
контактні дані ________________________
(місце проживання: індекс, область/район,
місто, вулиця, будинок, квартира,
контактний телефон, e-mail)
_____________________________________

Заява
про проведення професійної атестації

Прошу провести професійну атестацію мене, як відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, та видати кваліфікаційний сертифікат
_____________________________________________________________________________
(назва професії)

Маю намір виконувати такі роботи (надавати послуги), пов’язані із створенням об’єктів архітектури (обирається із визначеного у додатку переліку):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

З порядком проведення професійної атестації, розміром та порядком внесення плати за її проведення ознайомлений.
Достовірність інформації та доданих до цієї заяви документів гарантую.
Даю згоду на обробку моїх персональних даних.

До заяви додаються:
1) копія паспорта на ____арк;
2) копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ____арк (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
3) копія документа (документів) про освіту на ___ арк;
4) копія трудової книжки на ____арк;
5) копія документа про підвищення кваліфікації шляхом підготовки до атестації за відповідними програмами на ___арк;
6) стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення на ____арк.

Додаткові пункти заповнюються за аналогією з п.п. 1-6, якщо за вибором заявника до заяви додаються інші документи (або їх копії), що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань (зокрема державні нагороди, звання, дипломи містобудівних і архітектурних конкурсів, документи про наукові досягнення, рекомендації двох атестованих виконавців або професійної організації за відповідним напрямом).


"___"____________20___ ______________________ ________________________
(дата) (підпис) (прізвище та ініціали)

Об'яви в Криму Продаж приміщень в Криму

juwg